Zoeken

Algemeen

Wanneer een product aan het einde van zijn levensduur gekomen is, kan het materiaal of de energie gerecupereerd worden door recyclage of verbranding. Storten van PVC is geen optie meer,daar er voldoende recyclagemogelijkheden zijn om deze waardevolle grondstof meerdere malen te gebruiken.

De publieke bezorgdheid zorgt voor een stimulans van de recyclage van gebruikte producten. Oorzaken van deze bezorgdheid zijn het feit dat de mens de niet-hernieuwbare grondstoffen te snel opgebruikt en het effect van de grote hoeveelheden afval op het milieu.

De productie van kunststof wordt vaak beschouwd als een grote verbruiker van fossiele brandstoffen zoals petroleum. Er wordt jaarlijks echter slechts 4% van het totale verbruik van petroleum ingezet voor de productie van kunststoffen. 91% van de petroleum wordt eenmalig gebruikt voor transport, warmte- en energieopwekking.

De petroleum die aanwezig is in kunststof kan meerder malen gebruikt worden. Daarom steunt de Europese kunststofindustrie een integrale aanpak van afvalbehandeling van alle kunststof producten. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk het storten van kunststof, die na gebruik in de afvalfase terechtkomen, te vermijden.

De industrie heeft 3 ecologisch verantwoorde oplossingen voor het beheer van PVC-afval, namelijk: