Zoeken

Vooruitgangsverslag

Rapportage van de stand van zaken

Jaarlijks wordt de stand van zaken van de Vrijwillige Verbintenis beschreven in een vooruitgangsverslag. Dit verslag is de stuwende kracht achter de vooruitgang en het zorgt voor transparantie. Bekendmaking is een essentieel onderdeel van onze vrijwillige aanpak en toont aan dat we op een open manier willen samenwerken met alle betrokken partijen.

Onze belangrijkste uitdaging is de doelstellingen te bereiken binnen de termijnen die we onszelf hebben opgelegd. We zijn ons ervan bewust dat het een moeilijke opdracht wordt met deze toch wel scherpe doelstellingen, maar we geloven er sterk in en zijn vastberaden erin te slagen. We zijn er trots op dat de vrijwillige aanpak, die in 2000 in gang werd gezet, op snelheid geraakt en daadwerkelijk vooruitgang oplevert. Het is voor ons een boeiende ervaring binnen de industrie, want het is de eerste keer dat over heel Europa een dergelijke vrijwillige aanpak op touw wordt gezet met de samenwerking van een zo groot aantal bedrijven. We denken dat dit ontwerp binnen de chemische nijverheid in de toekomst zeker zal worden nagevolgd als leidraad voor duurzame ontwikkeling.

We verbinden ons er absoluut toe voortdurend beter te worden en we blijven verder zoeken naar nieuwe technieken om de PVC-toepassingen, die we onze klanten bieden, nog duurzamer te maken.

Downloads: