Zoeken

Welkom op de website van VINYL BELGIUM

Vinyl Belgium is ontstaan als werkgroep binnen Federplast.be (Vereniging van Kunststof- en rubberverwerkers in België) en sinds 2002 een zelfstandige vzw.

De vzw Vinyl Belgium bevordert het gebruik van PVC-producten evenals het imago van PVC. Anderzijds treedt Vinyl Belgium ook op als klankbord en informatieverstrekker naar de overheid, consumenten, industrie, media, onderwijs en belangengroepen.

Vinyl Belgium past in een internationale structuur en maakt rechtstreeks deel uit van de European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM), een organisatie die de PVC-producenten in West-Europa vertegenwoordigt. ECVM is zelf een onderdeel van Plastics Europe.

Via dit Europees netwerk geven wij objectieve en gerichte informatie aan de betrokken partijen.