Zoeken

Productie & Verwerking

EPD

Voor elk materiaal voorziet de Europese wetgeving in het beschikbaar stellen van een informatiefiche, genaamd Environmental Product Declaration ( EPD ). Deze EPD bevat informatie over de productie en de milieuprestaties, alsook een aantal bijkomende milieu-, technische of economische gegevens. Voor het berekenen van die informatie wordt er uitgegaan van de Life Cycle Inventory gegevensbank van PlasticsEurope. Dit document geeft een waardevolle informatie over de grondstof PVC, maar mag niet gebruikt worden om een product te vergelijken met een ander product, daarvoor moeten LCA’s ( Life Cycle Assessments ) van de betrokken producten beschouwd worden. Hierbij vindt U de EPD’s voor PVC geproduceerd via suspensiepolymerisatie, en via emulsiepolymerisatie.

 

Het productieproces bestaat uit vijf stappen:
1. Winning van aardolie en zout.
2. Productie van chloor en ethyleen.
3. Synthese van het monomeer vinylchloride (MVC) uit chloor en ethyleen.
4. Polymerisatie (het samenstellen van een moleculeketen) van vinylchloride tot polyvinylchloride (PVC).
5. Compounding, het mengen van PVC met allerlei additieven om varianten met uiteenlopende eigenschappen te bekomen.
6. Verwerking van PVC tot product.

Schematisch kan het als volgt worden voorgesteld:

(voorstelling stap 2, 3 en 4)

Op de ontginning van aardolie en zout wordt niet verder ingegaan. Enkel stap 2 tot en met 6 worden verder in detail besproken.

webmasterProductie & verwerking