Zoeken

Chloor

Chloor wordt geproduceerd door electrolyse van keukenzout (natriumchloride oftewel NaCl). Door deze electrolyse komt chloor vrij aan de anode, en natronloog (NaOH) en waterstof aan de kathode. Natronloog is één van de belangrijkste chemicaliën en wordt onder andere gebruikt in de papier-, aluminium-, en zeepindustrie, alsook bij de zuivering van water en glazen flessen.

De bereidingen van natronloog en chloor gaan hand in hand, zodat een beperking van het gebruik van chloor rechtstreekse beperkingen oplegt aan de beschikbaarheid van natronloog voor andere industrietakken.

Er zijn 3 verschillende electrolyseprocessen namelijk:

  • kwik- of amalgaamelectrolyse;
  • diafragma-electrolyse; en
  • membraanelectrolyse.

 

1. Kwikelectrolyse

Het kwikelectrolyse proces maakt gebruikt van kwikcellen om het zout te splitsen in chloor en loog. Het zout wordt opgelost in water en deze verzadige pekeloplossing gaat vervolgens doorheen de electrolysecel. Hierbij komt chloor vrij en reageert het natrium met kwik tot een verbinding (amalgaam). In de ontledingscel wordt dit amalgaam omgevormd tot NaOH (loog), waterstof en kwik. Het kwik wordt terug hergebruikt in het proces. Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van het proces.

2. Diafragma-electrolyse

In het diafragma proces worden de producten komende van anode en kathode fysisch gescheiden door een diafragma dat wel de noodzakelijke electrische stroom doorlaat. Chloor wordt gevormd aan de anode, en aan de kathode komt NaOH en waterstof vrij. Hieronder is een schematische voorstelling afgebeeld.

3. Membraanelectrolyse

Het membraanproces maakt gebruikt van een organisch membraan om de electrolyse producten te scheiden. Natriumionen kunnen doorheen het membraan diffunderen terwijl de chloorionen worden tegengehouden. De membraancel wordt hieronder schematisch voorgesteld.

Membraanelectrolyse combineert de voordelen van kwikelectrolyse met die van het diafragma proces. Een belangrijk voordeel is ook het verminderd electriciteitsverbruik.