Zoeken

Vinylchloride

De productie van monovinylchloride, de bouwsteen van PVC, verloopt in 2 stappen .
In een eerste stap worden ethyleen en chloor of waterstofchloride via directe chlorering of oxychlorering verbonden tot dichloorethaan (EDC). In een tweede stap wordt dit EDC verder gekraakt tot monovinylchoride en waterstofchloride (HCl). Het waterstofchloride wordt gerecycleerd in het oxychloreringsproces.

Directe chlorering:

Oxychlorering:

Een schematische weergave van het proces is hieronder weergegeven.

Bij atmosferische druk en kamertemperatuur is monovinylchloride (MVC) een gas. Ten behoeve van het transport wordt het samengedrukt tot een vloeistof dat wordt gestockeerd in speciale dikwandige bolvormige containers.