Zoeken

Brandveiligheid

Kunststof bouwmaterialen reageren allen verschillend in een brand. Het gedrag van een materiaal in een brand is essentieel voor het vergroten van de ontsnappingstijd en beperken van de schade.

1. Brandgedrag

PVC is omwille van de aanwezigheid van chloor moeilijk ontvlambaar. Eenmaal ontvlamd, zijn de meeste PVC toepassingen in gebouwen zelfdovend en branden niet uit zichzelf.

De warmte die door PVC wordt vrijgegeven, is lager dan deze van hout of andere kunststoffen. De mate waarin warmte vrijkomt, is bepalend voor de hevigheid van de brand en de snelheid waarmee deze zich verspreidt. Het gebruik van PVC vermindert dus de kans op brand en vermindert tevens de snelheid waarmee de brand zich verspreidt.Deze combinatie van eigenschappen heeft tot resultaat dat PVC bouwtoepassingen tot de beste materialen voor vuurpreventie behoren.

Brand2

2. Toxische gassen

De belangrijkste producten die bij de verbranding van PVC vrijkomen zijn CO, CO2, HCl en water. Bij het verbranden van PVC wordt geen chloorgas of monovinylchloride gevormd.

CO (koolstofmonoxide) komt vrij bij elke brand, zowel met als zonder PVC. Het is een reukloos en giftig gas dat algemeen als belangrijkste doodsoorzaak wordt beschouwd bij een brand.

HCl is ook een giftig gas maar heeft daarentegen een scherpe geur die de slijmvliezen irriteert bij concentraties lager dan deze die schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze scherpe geur fungeert als alarmteken bij brand.

Net zoals bij de verbranding van hout, papier, en andere materialen kunnen bij de onvolledige verbranding van PVC dioxines gevormd worden. De aanwezigheid van PVC heeft zeker geen verhoging van de dioxinevorming tot gevolg.