Zoeken

Recyclage

Er bestaan reeds honderden recyclagebedrijven in Europa. Ook in en rond België zijn verschillende recyclagebedrijven actief (zie www.recovinyl.com).

Er zijn een aantal factoren die de hoeveelheid PVC-afval dat gerecycleerd kan worden, beperken zoals:

  • De lange levensduur van de meeste PVC-toepassingen. Zeker in toepassingen voor de bouwsector kan dit oplopen van 50 tot 100 jaar.
  • De menging van PVC met andere materialen waardoor een scheiding nodig is in deelstromen. Dit is zowel uit economisch als milieu oogpunt nadelig.

Desondanks heeft de PVC-industrie grote vooruitgang geboekt op het gebied van zowel mechanische als chemische recyclage. Er worden voortdurend nieuwe initiatieven opgestart en een toenemend gedeelte van het PVC-afval wordt gerecycleerd. Deze initiatieven passen volledig in de Vrijwillige Verbintenis van de PVC-industrieen het streven naar duurzaamheid.

1. Mechanische recyclage

Mechanische recyclage van PVC-toepassingen wordt uitvoerig toegepast, zowel voor productie-uitval als consumentenafval. Het is mogelijk wanneer voldoende homogene hoeveelheden afval beschikbaar zijn.

Recyclagetechnnieken bestaan reeds voor de belangrijkste PVC-producten zoals buizen, profielen voor ramen en deuren, rolluiken, vloer- en dakbedekking en kabels. De andere PVC-producten kunnen ook zonder veel probleem gerecycleerd worden, alleen de hoeveelheid afval is hier beperkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de recyclage van enkele PVC-toepassingen.

  • Hard PVC;
  • Zacht PVC.

1.1. Hard PVC

In België staat KURIO-recycling in voor de ophaling en recyclage van kunststofleidingssystemen. Gebruikte kunststof buizen kunnen op die manier gratis naar één van de inzamelpunten worden gebracht waarna ze worden opgehaald en gerecycleerd door een recyclagefirma.

Kurio2

1.2. Toepassingen van zacht PVC

Op Europees vlak is Recovinyl opgericht.  Deze vzw heeft tot doel het opzetten van inzameling van post-consumer PVC.  Recovinyl verschaft financiële stimuli om de inzameling van pvc-afval uit de bouw- en afbraaksector te bevorderen. Het is de bedoeling een gestage toevoer van pvc-bouwafval aan de recyclagesector in Europa te krijgen.

Fenster und Rolllaeden


Vloerbedekking en kabels kunnen worden verwerkt door middel van cryogeen malen (bevriezen gevolgd door malen) of via het proces Vinyloop. Dit hangt voornamelijk af van de zuiverheid van de afvalstroom.

Het Vinyloopproces maakt gebruik van de oplosbaarheid van PVC in bepaalde solventen. Na een voorbehandeling wordt het afval selectief opgelost in een solventmengsel. Vervolgens wordt de niet oplosbare fractie afgescheiden en het opgeloste PVC geprecipiteerd (neergeslagen). Na droging bekomt men gerecycleerd PVC. Het gebruikte solventmengsel wordt teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Hieronder is een schematische voorstelling weergegeven.

VINYLOOP

2. Chemische (of Feedstock) recyclage

Met chemische recyclage worden een aantal procédés bedoeld waarmee de polymeermoleculen, waaruit kunststof is opgebouwd, worden opgesplitst in kleinere moleculen. Dit zijn ofwel monomeren, die direct kunnen worden gebruikt om nieuwe polymeren te produceren, ofwel andere stoffen die elders kunnen worden gebruikt als grondstof in procédés van de chemische basisindustrie.

In het geval van PVC komt het chloor, dat aan de ketens gebonden is, vrij onder de vorm van waterstofchloride (HCl). Samen met de organische delen in PVC worden weekmakers eveneens omgezet in basismateriaal zoals onder andere waterstof. HCl kan hergebruikt worden bij de productie van PVC en waterstof als bouwsteen voor chemische producten of als bron van energie.

Chemische of feedstock recyclage is vooral geschikt voor gemengd kunststof afval waarbij het scheiden in deelstromen (zodat het geschikt is voor mechanische recyclage) te duur is.

Tot hiertoe (2011) is de chemische recyclage economisch niet te verantwoorden.

Recycleren gebeurt dan ook zo goed als alleen mechanisch ( inclusief Vinyloop)