Zoeken

Storten

Bij storten is er geen sprake van nuttig gebruik van het afval. Overheid en industrie streven daarom naar een drastische vermindering van het te storten volume afval. Maar zelfs na een maximale recyclagegraad en een optimale verbranding met energierecuperatie zal een kleine hoeveelheid afval achterblijven dat gestort moet worden.

De eigenschappen van PVC, waardoor het de voorkeur geniet voor verwerking in toepassingen met een lange levensduur, maken dat de aanwezigheid op stortplaatsen geen probleem vormt. PVC-folie wordt zelfs aangebracht in sommige stortplaatsen om te voorkomen dat producten uit de stortplaats in het grondwater doordringen.

afval