Zoeken

Van Vinyl2010 Naar Vinylplus

De PVC-industrie (fabrikanten, producenten van additieven en verwerkers, vertegenwoordigd door hun Europese Verenigingen ECVM, ECPI ,ESPA en EuPC) heeft de handen in elkaar geslagen om de uitdaging van duurzame ontwikkeling aan te gaan.

Zij besloot over te gaan tot een integraal verantwoord beheer van de hele levenscyclus van PVC. Dit resulteerde in de ondertekening in  maart 2000  van de “Vrijwillige Verplichting (Voluntary Commitment) van de PVC-industrie”.

Deze Vrijwillige Verplichting kreeg uitgebreid commentaar gedurende een intensieve  openbare  en  politieke  consultatieronde na de publicatie van het  Groenboek over PVC  door de Europese Commissie (EC).

Vinyl 2010 – de Vrijwillige Verplichting van de PVC-industrie ” is een uitbreiding van de oorspronkelijke versie als antwoord op het commentaar en de aanvullende punten die door de Directoraten van Milieu en Industrie van de EC naar voren werden gebracht.

Deze Vrijwillige Verplichting wordt aan de EC aangeboden in het kader van het beleid van de Commissie, waarbij belanghebbenden uitgenodigd worden deel te nemen aan het realiseren van milieudoelstellingen zoals beschreven in haar zesde Milieu Actie Plan (2002-2010).

Met Vinyl 2010 neemt de PVC-industrie de implementatie op zich van belangrijke uitgangspunten en acties voor de periode 2000-2010 en daarna. Deze zullen van toepassing zijn op:

  • Additieven – weekmakers en stabilisatoren;
  • Afvalbeheer;
  • Maatschappelijke dialoog;
  • Projectmanagement, bewaking en financiën.

Downloads:

VinylPlus is de nieuwe tienjarige Vrijwillige Verbintenis van de Europese PVC-industrie. Het programma bouwt voort op de mijlpalen van Vinyl 2010 en zet de volgende belangrijke stappen op weg naar de overwinning van de duurzaamheiduitdagingen voor PVC en de opbouw van een kader voor blijvende duurzame ontwikkeling van de PVC-waardeketen. Het programma omvat de 27 EU-lidstaten plus Norwegen en Zwitserland.

De eerste vier uitdagingen van het VinylPlus-programma houden verband met de productie en het gebruik van PVC binnen de waardeketen. De vijfde uitdaging gaat in op de behoefte aan meer bewustwording van duurzaamheid en een dialoog met alle belanghebbenden.

De vijf uitdagingen zijn :

  1. Beheren van controlled-loop : we werken toe naar een efficiënter gebruik en beheer van PVC gedurende zijn gehele levenscyclus
  2. Uistoot van organochloor : we helpen te waarborgen dat zich geen persistente organische stoffen in de natuur ophopen en dat overige emissies worden teruggedrongen
  3. Duurzame additieven : we gaan naar het gebruik van PVC-additieven herzien en gaan toewerken naar systemen voor duurzamer additieven
  4. Duurzaam energiegebruik : we helpen het impact op het klimaat terug te dringen door minder energie en grondstoffen te verbruiken, mogelijk over te stappen op hernieuwbare energie en duurzame innovatie te stimuleren
  5. Bewustwording van duurzaamheid : we blijven binnen de gehele waardketen werken aan de bewustwording van duurzaamheid – inclusief belanghebbenden binnen en buiten de sector – om onze uitdagingen op het terrein van duurzaamheid sneller te kunnen overwinnen.

Downloads:

Voortgangsrapport 2016  in het Engels

Voortgangsrapport 2016 in andere talen